Tips voor het schrijven van webteksten 2
 

Lees ook :


Het K.I.S.S.-principe: Keep It Stupid Simple!
Ofwel:
hou het kort en simpel

Hou het kort …
Je hoort wel dat een webtekst altijd kort moet zijn en dat scrollen uit den boze is. Dat is te kort door de bocht. Je moet een tekst gewoon zo lang maken als die moet zijn. Ga er niet van uit dat de lezer aan een half woord genoeg heeft. Leg duidelijk uit wat je bedoelt. Als je nuttige informatie aandraagt die ter zake doet, dan zal de geïnteresseerde surfer ook een langere tekst uitlezen.

…en simpel
In je communicatie moet je het simpel houden. Probeer niet de superexpert uit te hangen door met vaktermen te strooien. Dat werkt averechts. Leg ingewikkelde zaken in gewone mensentaal uit. Je bent als deskundige geloofwaardiger als je je boodschap voor iedereen begrijpelijk weet over te brengen. Met moeilijke woorden verdrijf je veel bezoekers.

Je taalgebruik

Mensen haken af als het ze te ingewikkeld is en ze een tekst niet snappen. Dat kan te maken hebben met het taalgebruik in je teksten. Lezers op internet houden niet van:
  • ingewikkelde tekst van een te hoog taalniveau en in onbegrijpelijk vakjargon
  • slordige en onverzorgde tekst met spelfouten
  • ingewikkelde zinsconstructies, die je drie keer moet lezen om het te snappen
  • breedsprakige teksten, waarin niet ter zake gekomen wordt
  • vage abstracte of theoretische verhandelingen zonder voorbeelden
De klant wil door jou begrepen en geholpen worden, niet andersom.
(zie ook tips voor webteksten deel 3)

Gebruik sprekende voorbeelden

Een regisseur die een boek wil verfilmen, moet het verhaal vertalen in geloofwaardige en pakkende beelden. Niemand gaat naar de bioscoop om het boek voorgelezen te krijgen.

Met webteksten is het niet anders. Als een internetter jouw site bezoekt dan wil hij vooral weten, wat je diensten en je deskundigheid voor hem kunnen betekenen. Als hij iets wil weten over achtergronden of de geschiedenis van je vak, dan gaat hij wel naar een website die daar over gaat.....

Vermoei de lezer niet met abstracte verhandelingen, maar schets bijvoorbeeld een concrete situatie uit je praktijk. Mensen kunnen zich daarin verplaatsen en er iets van zichzelf in herkennen. Zo kun je duidelijk maken hoe jij problemen aanpakt en wat een cliënt eraan heeft.

Als het toch nodig is om dieper op bepaalde kanten van je vak, je diensten of producten in te gaan, kun je overwegen om die informatie aan te bieden als download (bv. PDF). De lezer kan dan zelf beslissen, of en wanneer hij dat leest.