welkom
aanbod
voor wie?
de coach
inspiratie
missie & visie
agenda
contact
   
missie  
 
visie  
 
onderweg
Onderweg zijn als levensmotto, genieten van de reis en wat je onderweg tegenkomt.

ontdekken
Door je te ont-dekken van lagen die het zicht op jezelf belemmeren, ontdek je nieuwe wegen, keuzes die je wilt maken en de moed om te veranderen.

ontmoeten
Vanuit het loslaten van het moeten, het accepteren van dat wat er is, ontstaat de ontmoeting met het ware zelf en dat wat je beweegt.

ontwikkelen
In het coachingproces ont-wikkelen we ons van overtuigingen en angsten die een persoonlijke groei in de weg staan.

openen
Door het openen van tot nu toe gesloten deuren ontstaan nieuwe perspectieven.
   
visualiseren
Het je voorstellen van de gewenste situatie is de eerste stap in het veranderingsproces.

vertrouwen
Het proces van verandering komt pas goed op gang als er een sfeer van veiligheid is, waarin vertrouwen in het eigen kunnen kan groeien.

verbinden
Door het contact met de natuur ontstaat de verbinding met jezelf en met wat je wilt bereiken.

verantwoordelijkheid
Het uitgangspunt is dat ieder verantwoordelijk is voor eigen doen en laten en verantwoor- delijkheid neemt in het sturen van het eigen leven.

veranderen
Een proces dat altijd doorgaat, waarbij je soms even stilstaat of terugkijkt, om vervolgens bewuster en gerichter vooruit te komen.